היעדים העולמיים לפיתוח בר קיימא 2030

עוד על אג'נדה 2030 בישראל

 

 

 

עמותת איתך מעכי משפטניות למען צדק חברתי מובילה מהלך לקידום אג'נדה 2030 בישראל, יחד עם מרכז השל לקיימות ומנהיגות אזרחית ארגון הגג של החברה האזרחית, בשיתוף קרן היינריך בל.

במסגרת המהלך הגשנו נייר עמדה של החברה האזרחית מטעם קואליציה רחבה של ארגוני החברה האזרחית ממגוון רחב של תחומי מומחיות ועשייה. נייר העמדה הוגש לממשלה וצורף כנספח לדו"ח הממשלתי שהוגש לאו"ם בחודש יולי 2019.

נייר העמדה נכתב במסגרת דיון פתוח ומשתף של קואליציית ארגוני החברה האזרחית בישראל, אשר תפעל לטווח רחוק לקידום השינוי בהשראת היעדים הגלובליים, תוך לימוד והשוואה לקואליציות דומות ברחבי העולם. נייר העמדה מבקש להניח אבן יסוד ליישום אג'נדה 2030 מנקודת מבט של החברה האזרחית ומציג את המנגנונים ההכרחיים לצורך הטמעת היעדים בישראל. הנייר גובש במסגרת שני מפגשי עבודה אינטנסיביים (פברואר-מארס 2019) שבהם השתתפו נציגים של למעלה מ- 40 ארגוני חברה אזרחית ממגוון תחומי מומחיות ופעילות.

בחודש יולי 2019 אישרה הממשלה החלטה להטמעת מדדי ה-SDGs בתכניותיה תוך היוועצות עם ארגוני החברה האזרחית, ראו כאן את הפרסום של הממשלה.


כנס החברה האזרחית עושה אג'נדה 2030

ב 27 בנובמבר 2019 ערכנו כנס גדול בהשתתפות כ 80 נציגים/ות של ארגוני החברה האזרחית מתחומים מגוונים. בכנס השתתפו נציגים ונציגות של הממשלה, המגזר העסקי, האקדמיה והחברה האזרחית, אשר הביאו נקודות מבט שונות על יישום היעדים בישראל.

כאן תוכלו לצפות בקטעי הוידאו שמתעדים את כל דוברי ודוברות הכנס (צילום: יניב ברמן)

פועלות בשיתופי פעולה עם קואליציות 2030 מכל העולם

בכנס הקרנו גם סרטון קצר שבו נציגים ונציגות של קואליציות חברה אזרחית לקידום ה SDGs ממדינות שונות מספרים לנו על הניסיון שלהם. צפו בסרטון מעורר ההשראה ! (ערכה: פרי פלדסטיין)

פרופ' נטע זיו בהרצאה קצרה ומרתקת על הקשר בין שיח זכויות האדם לשיח ה SGDs:


מה הקשר בין אקלים, תעסוקה ושוויון מגדרי?

 מה הקשר בין עוני, חינוך ושלום?

ניתן לצפות בסרטונים המתעדים את כל ההרצאות והפאנלים שהיו בכנס ההשקה של הקואליציה בנובמבר 2018 בקישור הזה.

פרטים נוספים אודות המהלך:

מחקר מיפוי מחודש דצמבר 2017 אודות מודלים לקידום היעדים הגלובליים של האו"ם על ידי החברה האזרחית ב-13 מדינות.לינק למחקר המיפוי ההשוואתי

שולחן עגול ראשון: התקיים בחודש מאי 2017. סיכום שולחן עגול ראשון

שולחן עגול שני: התקיים בחודש יוני 2017. סיכום שולחן עגול 20.6.2017 ארגוני סביבה וקיימות בנושא היעדים הגלובליים

נייר עמדה שהוצג על ידי עמותת איתך מעכי לוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי בכנסת לרגל דיון חגיגי בנושא קידום היעדים הגלובליים בחודש מרץ 2017

במסגרת פעילותה ליישום היעדים הגלובליים, העמותה כותבת בימים אלה מחקר השוואתי הסוקר את פעילות החברה האזרחית במדינות שונות לקידום יישום היעדים.

מעט רקע על היעדים הגלובליים:

ב-25 ספטמבר 2015 הציבה העצרת הכללית של האו"ם, בהשתתפות למעלה מ-80 מנהיגים ומנהיגות מכל רחבי העולם, 17 יעדים אותם יש לאמץ על מנת להוביל להתפתחות עולמית בת קיימא עד לשנת 2030. לכל יעד מפורטות מטרות קונקרטיות כך שכלל היעדים מכילים 169 מטרות, אותן יש להגשים, על מנת להוביל ליישום מלא של היעדים.

ב-1 בינואר 2016 נכנסה רשימת היעדים לתוקף וכל המדינות החברות באו"ם נדרשות מנקודה זאת ואילך לדווח כיצד הן מקדמות את יישום היעדים הללו.

הנה קישור לסרטון שמאפשר הצצה לתחילתו של מהלך ארוך הטווח של החברה האזרחית (סרטון: יניב ברמן).

בחודש נובמבר 2018 ערכנו כנס חשיפה גדול , שבו השתתפו כ- 120 נציגים/ות של ארגוני החברה האזרחית. (ניתן לצפות כאן בדברי ההסבר על היעדים הגלובלייםוכאן ניתן לצפות בפאנל השגרירים/ות שנערך בכנס).

להלן רשימת היעדים:

יעד ראשון: סיום העוני בכל צורותיו בכל מקום; יעד שני: סיום רעב, השגת ביטחון תזונתי וקידום חקלאות בת קיימא; יעד שלישי: הבטחת חיים בריאים וקידום חיים ראויים לכל בכל הגילאים; יעד רביעי: הבטחת חינוך מכליל והוגן וקידום הזדמנויות לחינוך לכל בכל שלבי החיים; יעד חמישי: השגת שוויון מגדרי והעצמת כלל הנשים והילדות; יעד ששי: הבטחת זמינות בת קיימא למים ושירותי תברואה לכל; יעד שביעי: הבטחת נגישות לאנרגיה זמינה, אמינה ובת קיימא; יעד שמיני: קידום צמיחה כלכלית יציבה, כוללת ובת קיימא ותעסוקה הגונה לכל; יעד תשיעי: הקמת תשתית גמישה וקידום תיעוש חדשני ובר קיימא; יעד עשירי: צמצום אי השוויון בין מדינות ובקרב המדינות; יעד אחת עשרה: הפיכת ערים ואזורי התיישבות לכוללניים, בטוחים, גמישים וברי קיימא; יעד שתיים עשרה: הבטחת דפוסי צריכה וייצור ברי קיימא; יעד שלוש עשרה: נקיטת פעולות חירום למלחמה בהשפעות שינוי האקלים; יעד ארבע עשרה: שימור ושימוש יציב באוקיינוסים, ימים וכלל משאבי הים לפיתוח בר קיימא; יעד חמש עשרה: הגנה, שחזור וקידום שימוש בר קיימא במערכות אקולוגיות, ביערות, ניהול בר קיימא של היערות, לחימה בתהליכי מדבור וצמצום מגוון ביולוגי; יעד שש עשרה: קידום חברות כוללניות החיות בשלום לפיתוח בר קיימא, נגישות לכל למערכת משפט אפקטיבית, אמינה וכוללת בכל הרמות; יעד שבע עשרה: חיזוק והעמקת השותפות העולמית לפיתוח בר קיימא;

 

goals