הגנה

200,000 נשים
נפגעות אלימות
ובסכנת חיים

יעד ה"הגנה" בהחלטה 1325 מייצר מחויבות מערכתית של מדינות לשמירה ולהגנה על נשים, נערות וילדות ממגוון קבוצות האוכלוסייה מפני סוגי האלימות השונים המופנים נגדן – במרחבים הפרטיים והציבוריים.
יעד זה מכיר באלימות נגד נשים כאלימות עם מאפיינים ייחודיים ומטיל חובה על המדינה לפעול למניעתה – קודם כל, בהגברת המודעות לתופעה: בין אם מדובר באלימות מינית, פיזית, נפשית או כלכלית.
תכנית הפעולה שגיבשנו במשך שנתיים של עבודה ודיונים ביחד עם למעלה משלושים ארגוני החברה האזרחית מציעה רשת של שיתוף פעולה בין נשים ולוקחת בחשבון שהגנה כוללת גם ביטחון; לרבות הגנה מפני אלימות במרחבים ציבוריים ופרטיים, הפסקה של מצב הלחימה המתמשך, שמירה על זכויות פוליטיות, חברתיות וכלכליות, חופש מכפייה דתית, מתן הזדמנות שווה לנשים ממגוון אוכלוסיות, חופש מדיכוי הנובע משלילת זכויות וחופש מאלימות הזורעת הרס והרג. כמו גם מיגור מוחלט של רצח נשים במשפחה ואפס סובלנות כלפי התופעה.

הרצאות קצרות בנושא הגנה