1325 עתירות לבג"צ והליכים משפטיים

עמותת איתך מעכי מובילה מעקב משפטי אחר מחויבות ישראל בחקיקה לדאוג לייצוג נשים – ממגוון קבוצות האוכלוסיה במוקדי קבלת החלטות. מאז 2007 הגישה העמותה 8 עתירות רבות לבג"ץ נגד ועדות שהקימה הממשלה ללא ייצוג הולם ומגוון לנשים. זאת כנדרש בסעיף 6ג' 1 לחוק שווי זכויות האישה – סיעף החוק המיישם באופן חלקי את החלטה 1325. 

בין העתירות הרבות, אלה העיקריות שגרמו לשינוי מהותי:

 

בג"צ טירקל 5660/10 איתך מעכי ואח' נ' ראש הממשלה:

בשנת 2010 עתרה עמותת איתך מעכי נגד ממשלת ישראל וועדת טירקל בעקבות העדרן של נשים בוועדת הבדיקה הממשלתית לבחינת אירועי המשט הטורקי לעזה. בעתירה טענו כי היעדר נשים בוועדה בנושא כה חשוב, מנוגדת לדין הבינלאומי ולחוק שיווי זכויות האישה ועל כן מחייב התערבות בג"ץ. בעקבות העתירה הורה בג"ץ לממשלה למנות אישה לוועדה ופסיקתו בנושא מהווה עד היום את אחד היתדות המשפטיים בתחום הייצוג ההולם לנשים. זוהי אחת העתירות שגרמו לשינוי מהותי.

 

העתירה נגד צוות המומחים של המל"ל במשבר הקורונה:

לאחר פרוץ משבר הקורונה נודע כי הממשלה הקימה צוות עם 23 מומחים ואף לא אישה אחת! יחד עם מרכז רקמן הגשנו עתירה בשם 10 ארגוני נשים בדרישה מיידית ליישום החקיקה ולדאוג לייצוג שוויוני של נשים – בדגש על נשים מקבוצות מיעוט באוכלוסיה, בהן נשים מהחברה הערבית והחרדית בישראל – אשר נפגעו באופן מיוחד ממשבר הקורונה. בעקבות העתירה הקים המל"ל צוות מומחים חדש עם רוב לנשים, בראשו עמדה אישה, והיו חברות בו גם אישה חרדית ואישה פלסטינית.

 

בג"צ 1823/15 ‏תמר בן-פורת נ' רשם המפלגות:

לאחר מאבק ארוך שנים למען זכותן של הנשים החרדיות להתקבל כחברות במפלגות החרדיות, בחודש ינואר 2019 הורה בג"ץ למפלגת אגודת ישראל להסיר כל מניעה תקנונית לקבלתה של אישה כחברת מפלגה. בהחלטה זו נתן בג"ץ תוקף לצעד היסטורי בדרך לייצוג נשים במפלגות החרדיות. איתך מעכי ייצגה יחד עם פרופ' נטע זיו 10 ארגוני נשים שהצטרפו כעותרות לעתירה שהגישה עו"ד בן פורת. לאורך הדרך נאמר לנו שלא ניתן לשנות את המפלגות החרדיות ושהמאבק חסר סיכוי, אך בסופו קבע בג"ץ כי אין מקום להדרת נשים גם במגזר החרדי. במסגרת העתירה ביקשנו מבית המשפט להבהיר כי לאחר שינוי התקנון יש להסיר את המגבלות והאפליה כלפי נשים המבקשות להתקבל כחברות מפלגה באופן מעשי. 

 

הועדה בין-משרדית לגיבוש תוכנית הפעולה ליישום החלטה 1325 של האו"ם:

שבע שנים לאחר שהגשנו לממשלה המלצות לתוכנית פעולה, הרשות לקידום מעמד האשה כינסה לראשונה ועדה בין-משרדית לגיבוש תוכנית פעולה ליישום החלטה 1325 בישראל. כארגון המוביל את קידום ההחלטה ההיסטורית בישראל, התרגשנו לקחת חלק בדיון הראשון ההיסטורי, לצד נבילה אספניולי מאלטופולה ותניה מורקס מפורום דבורה. בדיון הצגנו את האסטרטגיה שלנו, דרשנו כי תתקיים היוועצות קבועה עם ארגונים מגוונים מהחברה האזרחית). לאור המהלך הממשלתי, יצרנו – יחד עם נבילה אספניולי – פורום לעשרות ארגוני נשים – יהודיות ופלסטיניות, על מנת להשמיע קול משותף בפני הוועדה הבינמשרדית. יחד עם 30 ארגונים קראנו לממשלה לגבש תכנית שתעסוק בנושאי הליבה של החלטה 1325 – ההשפעה של הקונפליקט והכיבוש על נשים.

 

הקבינט לשוויון מגדרי בראשות שרת התחבורה מרב מיכאלי:

איתך מעכי לקחה חלק בעיצוב וניסוח סמכויות הקבינט לשוויון מגדרי, ביניהן: צמצום תפוצת כלי הירייה, קידום החלטות ממשלה הנוגעות לשוויון מגדרי – גם בתהליכים מדיניים וגם בתחום הרווחה, קידום אסטרטגי של מחויבות הממשלה ליישום היעדים העולמיים לפיתוח בר-קיימא (SDG's) קידום מדיניות להגנה על נשים מקבוצות מיעוט באוכלוסייה ושילובן במוקדי קבלת ההחלטות ועוד.

הקבינט פעל לזמן קצר בלבד בשנת 2022.