תקציר ההרצאה

ד"ר יופי תירוש מזכירה לנו שלמרות שאנחנו חיות בתקופה שבה יש שוויון פורמלי לנשים, עדיין קיימת "אדישות מפלה" ושכדי להצליח לתקן את האפליה הזו נצטרך להפסיק להשתמש בשפה האוניברסלית ונקבל שלגברים ולנשים יש נקודות מבט שונות. כשנעשה זאת, נוכל להתייחס למושג הביטחון בזווית רחבה יותר.