תקציר ההרצאה

לכיבוש הממושך יש השלכות והשפעות על נשים פלסטיניות, על דפוסי אלימות מבוססת מגדר, על החלשה של נשים בכל המישורים וביסוסה של אלימות פוליטית לגיטימית בצילו של הסכסוך ולמעשה איזשהי התעצמות של קבוצות מיליטריסטיות שלהן ביטויים משפטיים וחברתיים.

על מנת לקדם שלום וביטחון ממשי לנשים יש לפעול לסיום השליטה הישראלית בשטחים הכבושים והכרה ישראלית בנכבה של 48. יש לפעול לקידום שוויון מלא לפלסטינים אזרחי המדינה, ולהכיר בנשים הפלסטיניות אזרחיות המדינה כחלק ממיעוט לאומי המהווה 20 אחוזים, שלהן זכויות קולקטיביות ואזרחיות.