תקציר ההרצאה

למה נשים צריכות להיות במוקדי קבלת ההחלטות? לא כעלה תאנה, אלא כדי שההחלטות האלו יהיו שפויות ויתאימו לכלל האוכלוסייה.