תקציר ההרצאה

לרשות המקומית יש תפקיד במעבר מתרבות הקורבן לתרבות היצרן, היא רק צריכה להרים את הכפפה ולעודד את היזמות בקרב המנהיגות המקומית מתוך השלטון המקומי.