תקציר ההרצאה

איך פגעה התנהלות המדינה בתקופת הקורונה בנשים? עו"ד מהא שחאדה סויטאת סוקרת את הפגיעות הייחודיות בנשים מאוכלוסיות שונות.