תקציר ההרצאה

ועדה שיושבים בה נציגים ונציגות של קבוצות שונות באוכלוסיה לא יוצרת סרבול אלא מביאה להחלטות טובות יותר. כך מספרת קסיר שכיהנה כיו"ר הוועדה השניה של המל"ל להתמודדות עם משבר הקורונה – זו שמונתה לאחר העתירה נגד ועדת המומחים הראשונה, אשר היתה מורכבת מ 23 מומחים גברים בלבד. בוועדת קסיר היה רוב נשים, והיא כללה אישה ערבייה ואישה חרדית.