תקציר ההרצאה

חמוטל גורי רואה תקווה ואופטימיות בתנועה הפמיניסטית, גם בתקופה של חוסר ודאות. למרות כובד הנטל שנושאות הנשים לשמור על היציבות המשפחתית במהלך תקופת מגיפה, ובעוד שהן מודרות מתחומי קבלת ההחלטות העיקריים – נשים ממשיכות לעשות שינוי חיובי ולנקוט בצעדים להשגת שוויון זכויות וייצוג.