תקציר ההרצאה

ד"ר גל הרמט נוקטת גישה ייחודית לבחינת ייצוג נשים במרחב הציבורי, ובוחנת אמנות מרחבי העולם כדי להבין את האופנים בהם נשים נתפסו מבחינה היסטורית וכיצד הן נתפסות היום. כשאנחנו רואות את הדרכים בהן נשים מוצגות כהיפר-מיניות ומושפלות בתקשורת, באמנות ובתרבות פופולרית, נשאלת השאלה החשובה – האם החברה יכולה לראות בנשים מעבר לגוף שלהן?