תקציר ההרצאה

השינוי החברתי האמיתי הוא היכולת להכניס נשים מכל שפה ומכל דת – לכל מקום.