תקציר ההרצאה

כשאנחנו אומרות "ייצוג מהותי" למה אנחנו מתכוונות, לאיזה מהות?
האם אישה שהיא יודעת מה זה החלטה 1325 היא מתאימה לנו? אישה שאולי יודעת לצטט את ג'ודית באטלר? או שאולי נוריד קצת את הרף ונגיד 'אישה שמגדירה את עצמה כפמיניסטית' היא זאת שמתאימה? וגם השאלה הגדולה היא – מי מחליטה מי מתאימה ומי לא? מי יושבת בוועדת הקבלה הזאת?