אמאני ג'אבר, ד"ר

ד"ר אמאני ג'אבר

סוציו-בלשנית, אוניברסיטת בן גוריון, רכזת שפה אנגלית, חוקרת דו-לשוניות.
פעילה חברתית.
מרצה לבלשנות אנגלית במכללה האקדמית בית ברל, במכללה האקדמית ת״א-יפו ובאוניברסיטה הפתוחה.
חוקרת בפרויקט שפה וחברה בערים מעורבות (יוזמות אברהם).

מטייבה

בעלת תואר שלישי – בהיבטים לשוניים חברתיים של מודרניזציה בקרב דו לשוניים מאוניברסיטת בר אילן ופוסט דוקטורט בשינוי לשוני באוניברסיטת בן גוריון; תואר שני – בדו לשוניות וזיכרון מאוניברסיטת בר אילן; ותואר ראשון בבלשנות אנגלית – בר אילן.

למדתי מההכשרה על נקודות מבט שונות וגישות חדשות הרווחות בקרב צדדים שונים בקהילה הבינלאומית. למדתי שאפשר לעשות שינוי, להשפיע ולהרחיב את האופקים שלך, גם כשהמציאות קשה.