הטמעת חשיבה מגדרית

gender-top-slogan

200,000 נשים
נפגעות אלימות
ובסכנת חיים

הטמעת חשיבה מגדרית בכל מוקדי קבלת ההחלטות – ברמה הלאומית והמקומית, היא אסטרטגיית פעולה שהפכה ליעד מרכזי בהחלטה 1325 .הטמעת החשיבה המגדרית משמעה השגת שותפות שווה עבור נשים בחיים הפוליטיים והציבוריים. זה הבסיס להשגת שוויון מגדרי.
החשיבה המגדרית מקדמת שילוב של נקודת מבט מגדרית בכל תהליך ציבורי – החל משלבי החשיבה והתכנון, ועד הקצאת המשאבים וקבלת ההחלטות. כשמדברים על חשיבה מגדרית, אנחנו מדברות על מצב בו שיקולים מגדריים וניתוח מגדרי של סיטואציות ציבוריות יהיו חלק בלתי נפרד מתהליכי קבלת החלטות, ברמה העירונית וברמה הארצית.
חשיבה מגדרית לא מתמקדת בחלוקה שווה באופן ניטרלי – אלא בהבנה והתאמה בין המשאבים הקיימים לצרכים של המגדרים השונים. כשמשתמשים במשקפיים המגדריות לניתוח חברתי, כלכלי, פוליטי ותרבותי, מאתגרים את הסדר הדומיננטי ואת חלוקת המשאבים הנלווית לו וחושפים למעשה כי עולמן וצרכיהן של הנשים אינו מהווה חלק מהסדר הקיים. מצב זה דורש שינוי מהיסוד והטמעת חשיבה מגדרית היא הכלי להשגת השינוי המיוחל.

הרצאות קצרות בנושא הטמעת חשיבה מגדרית