האדר פורום
צילום: תמר שמש

1325 לקידום ויישום תכנית פעולה ממשלתית ברוח ההחלטה -
פורום ארגוני נשים יהודיות ופלסטיניות

עמותת איתך מעכי מובילה בשיתוף עם נבילה אספניולי, מנהלת מרכז אלטופולה בנצרת, פורום רחב של עשרות ארגוני נשים וחברה אזרחית אשר מקדמים את עקרונות החלטה 1325 בישראל. את הפורום הקמנו מתוך התפיסה שבמציאות של סכסוך אלים וכיבוש יש לקדם את החלטה 1325 לקדם באופן משותף – נשים יהודיות ופלסטיניות. 

בשיתוף הפעולה של ארגוני הפורום פעלנו מול הוועדה הממשלתית שהוקמה בשנת 2021 לגיבוש תכנית פעולה 1325: הגשנו הצעות למתווה לתכנית, הצגנו בפני חברי הוועדה וניסחנו ביקורת על ההמלצות שהוועדה גיבשה. בנוסף, התחלנו במהלך נרחב לגבש ניירות עמדה ומכתבים אשר מתמקדים בהשלכות הקונקרטיות של הקונפליקט והכיבוש על נשים, בהם: נייר העמדה על מסאפר יטא, השלכות הריסות הבתים בנגב על נשים, מכתב לצמצום תפוצת הנשק, חוק האזרחות, סיורי שטח פמיניסטיים ועוד.

 

נייר עמדה לכנסת הכולל את התייחסויות פורום הארגונים לתכנית הממשלתית