איך יוצרות שותפות ערבית יהודית בשדה הפמיניסטי בנושאי שלום ובטחון?

 שיח ארגונים 

רביעי 4/11/20

11:00-12:30

Zoom

מה באירוע?

דיאלוג פתוח בין ארגוני נשים שונים ופעילות בשדה הפמיניסטי על המחלוקות העולות מסוגיית יישומה של החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם בישראל, תוך חתירה לדיון משותף לגבי הדרכים הנכונות להכלת המחלוקות השונות, לצרכי כינון שותפות פמיניסטית בנושאים של שלום ובטחון.

אנו מזמינות אתכן לדיאלוג פתוח בין הארגונים העוסקים בתחום על המחלוקות ולחשיבה משותפת על דרכים להכיל את המחלוקות ולהתגבר עליהן על מנת לייצר שותפות פמיניסטית בנושאים של שלום ובטחון.

מספר המשתתפות יהיה מוגבל כדי לאפשר שיח פתוח/שולחן עגול/הצעות לעתיד.

מנחות: רימונדה מנסור ונורית חג'אג'.

האירוע ביוזמת הקואליצייה האלטרנטיבית של 1325 ועמותת איתך מעכי -משפטניות למען צדק חברתי

רקע

בקרב ארגוני נשים ופעילות בשדה הפמיניסטי יש הסכמה כי החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם היא כלי חשוב ורלוונטי למציאות חיינו, שטרם יושם בישראל באופן ראוי.
רבות מאיתנו קידמו את ההחלטה ב- 20 השנים האחרונות בישראל, במהלכים מול הכנסת, מול הממשלה ובתוך החברה האזרחית.
לאורך השנים, התגלו מחלוקות רבות בין הפעילות והארגונים על הפרשנות להחלטה 1325 ועל דרכי היישום שלה בישראל. כך למשל, על הגדרת הביטחון בהתאם להחלטה, ועל שימת הדגש על נושא הייצוג תוך התעלמות מהנושאים האחרים החשובים לנשים.
נראה כי על אף שותפויות משמעותיות רבות בין ארגונים פמיניסטיים, שיתוף הפעולה נתקל באתגרים כאשר מתקרבים לנושא הכיבוש וסוגיות ליבה נוספות בסכסוך הישראלי פלסטיני, כאשר יתכן ששם דווקא טמון פוטנציאל לשינוי משמעותי.

ההרשמה לאירוע הסתיימה

שותפים

צילום: תמר שמש