עמותת "איתך-מעכי – משפטניות למען צדק חברתי", מובילה מהלך לקידום אג'נדה 2030 בישראל, יחד עם "מרכז השל לקיימות" ו"מנהיגות אזרחית – ארגון הגג של החברה האזרחית", בשיתוף קרן "היינריך בל".

במסגרת המהלך הגשנו נייר עמדה של החברה האזרחית, מטעם קואליציה רחבה של ארגונים. נייר העמדה הוגש לממשלה וצורף כנספח לדו"ח הממשלתי שהוגש לאו"ם בחודש יולי 2019.

נייר העמדה נכתב במסגרת דיון פתוח של קואליציית ארגוני החברה האזרחית בישראל, שתפעל לקידום השינוי בהשראת היעדים הגלובליים, תוך לימוד והשוואה לקואליציות דומות ברחבי העולם. 

הנייר גובש במסגרת שני מפגשי עבודה אינטנסיביים (פברואר-מארס 2019) שבהם השתתפו נציגים של למעלה מ- 40 ארגוני חברה אזרחית ממגוון תחומי מומחיות ופעילות.

בחודש יולי 2019 אישרה הממשלה החלטה להטמעת מדדי ה-SDGs בתכניותיה תוך היוועצות עם ארגוני החברה האזרחית. 

עמותת "איתך-מעכי – משפטניות למען צדק חברתי", מובילה מהלך לקידום אג'נדה 2030 בישראל, יחד עם "מרכז השל לקיימות" ו"מנהיגות אזרחית – ארגון הגג של החברה האזרחית", בשיתוף קרן "היינריך בל".

במסגרת המהלך הגשנו נייר עמדה של החברה האזרחית, מטעם קואליציה רחבה של ארגונים. נייר העמדה הוגש לממשלה וצורף כנספח לדו"ח הממשלתי שהוגש לאו"ם בחודש יולי 2019.

נייר העמדה נכתב במסגרת דיון פתוח של קואליציית ארגוני החברה האזרחית בישראל, שתפעל לקידום השינוי בהשראת היעדים הגלובליים, תוך לימוד והשוואה לקואליציות דומות ברחבי העולם. 

הנייר גובש במסגרת שני מפגשי עבודה אינטנסיביים (פברואר-מארס 2019) שבהם השתתפו נציגים של למעלה מ- 40 ארגוני חברה אזרחית ממגוון תחומי מומחיות ופעילות.

בחודש יולי 2019 אישרה הממשלה החלטה להטמעת מדדי ה-SDGs בתכניותיה תוך היוועצות עם ארגוני החברה האזרחית. 

ב-25 ספטמבר 2015 הציבה העצרת הכללית של האו"ם, בהשתתפות למעלה מ-80 מנהיגים ומנהיגות מכל רחבי העולם, 17 יעדים – להם 169 תת מטרות. הגשמת היעדים תוביל את העולם כולו להתפתחות בת קיימא. 

ב-1 בינואר 2016 נכנסה רשימת היעדים לתוקף וכל המדינות החברות באו"ם נדרשות מנקודה זאת ואילך לדווח כיצד הן מקדמות את יישום היעדים הללו.בחודש נובמבר 2018 ערכנו כנס חשיפה גדול , שבו השתתפו כ- 120 נציגים/ות של ארגוני החברה האזרחית במטרה להתניע מהלך לקידום אג'נדה 2030 בישראל. 

ב-25 ספטמבר 2015 הציבה העצרת הכללית של האו"ם, בהשתתפות למעלה מ-80 מנהיגים ומנהיגות מכל רחבי העולם, 17 יעדים – להם 169 תת מטרות. הגשמת היעדים תוביל את העולם כולו להתפתחות בת קיימא. 

ב-1 בינואר 2016 נכנסה רשימת היעדים לתוקף וכל המדינות החברות באו"ם נדרשות מנקודה זאת ואילך לדווח כיצד הן מקדמות את יישום היעדים הללו.בחודש נובמבר 2018 ערכנו כנס חשיפה גדול , שבו השתתפו כ- 120 נציגים/ות של ארגוני החברה האזרחית במטרה להתניע מהלך לקידום אג'נדה 2030 בישראל. 

עו"ד ענת טהון אשכנזי: מה זה SDGs ומה הקשר לארגוני החברה האזרחית בישראל?

עו"ד ענת טהון אשכנזי: מה זה SDGs ומה הקשר לארגוני החברה האזרחית בישראל?

ארגונים מרחבי העולם מספרים על הניסיון שלהם ביישום מדדי הSDGs בארצם

ארגונים מרחבי העולם מספרים על הניסיון שלהם ביישום מדדי הSDGs בארצם

נגן וידאו

ארבעה שגרירים מספרים על קידום אג'נדה 2030 בארצותיהם: קולומביה, אירלנד, בריטניה ויפן

ארבעה שגרירים מספרים על קידום אג'נדה 2030 בארצותיהם: קולומביה, אירלנד, בריטניה ויפן

מה בין SDGs וזכויות אדם | עו"ד נטע זיו

מה בין SDGs וזכויות אדם | עו"ד נטע זיו