רקע הסטורי להחלטה 1325 בישראל

ארגונים תומכים

את החלטה 1325 שהתקבלה במועצת הביטחון של האו"ם קידמו ארגוני נשים מכל העולם. גם בישראל, ארגוני הנשים הם שהובילו ומובילים בעשרים השנים האחרונות את יישום ההחלטה.

בשנת 2005, ארגון "אשה לאישה" ביחד עם עמותת "איתך-מעכי" וארגונים רבים נוספים, הובילו לתיקון החקיקה בישראל. לאחר תיקון החקיקה, הגישה עמותת "איתך-מעכי" שמונה עתירות לבג"צ נגד ועדות שלא יישמו את החוק. רק לאחרונה הוגשה, ביחד עם מרכז רקמן ובשם 13 ארגונים נוספים, עתירה נגד ועדת המומחים של המטה לביטחון לאומי להתמודדות עם הקורונה, שלא כללה אף אישה ודרשנו ייצוג נשים בדגש על נשים מקבוצת מיעוט.

בין השנים 2012-2014 הובילה עמותת "איתך-מעכי" עם מרכז "שוות" במכון ון ליר וארגון "אג'נדה" (אנו), קואליצייה של למעלה משלושים ארגוני חברה אזרחית שכתבו ביחד תכנית פעולה ליישום החלטה 1325 בישראל והגישו אותה לממשלה.

בין השנים 2016-2018 עמותת "איתך מעכי", ארגון "נשים עושות שלום" ו"מדרשת אדם" הרחיבו מעגלים של נשים הפועלות בשדה של שלום וביטחון באמצעות הכשרה וליווי של למעלה מ-500 נשים מקבוצות מגוונות באוכלוסייה.

בשנתיים האחרונות הקמנו צוות היגוי של מומחיות מקבוצות שונות וארגונים שונים שמלוות את פרויקט 1325.

לצד עמותת "איתך מעכי" פועלות ופעלו עשרות ארגונים ופעילות.ים עצמאיות.ים לקידום עקרונות החלטה 1325. אנחנו לא תמיד מסכימות על הכל, כולל על הפרשנות להחלטה 1325, לסעיפיה או ליישום שלה, אבל כולנו שותפות לתפיסה שהחלטה 1325 היא כלי חשוב ורלוונטי למציאות חיינו – ושהכרחי ליישם אותה כבר עכשיו.

לתמיכה בפעילות איתך מעכי לקידום יישום החלטה 1325