באוקטובר 2000 התקבלה ההחלטה ההיסטורית של מועצת הביטחון של האו"ם – החלטה 1325 שקוראת לייצוג נשים ממגוון הקבוצות במוקדי קבלת החלטות בנושאי שלום וביטחון, להגנה על נשים מכל סוגי האלימות ולהטמעת חשיבה מגדרית בשיח בנושאי שלום ובטחון.
מדינת ישראל הייתה הראשונה לאמץ רכיבים מתוך ההחלטה בחקיקה כבר בשנת 2005 ואף התחייבה בהחלטת ממשלה היסטורית בשנת 2014 לאמץ תכנית פעולה ליישומה, אולם עד היום, שנת 2020 ההחלטה לא יושמה, אלא להפך: קיימות עשרות דוגמאות לכך שקולן של נשים מושתק והן מודרות מפורומים של קבלת החלטות. דוגמא בולטת במיוחד ראינו במשבר הקורונה – כאשר הממשלה מינתה צוות מומחים להתמודדות עם המשבר, שמנה 23 מומחים, בתוכם 0 נשים (!) בעקבות העתירה שהגישה עמותת "איתך-מעכי" ביחד עם מרכז רקמן בשם 13 ארגוני חברה אזרחית, נעשה צעד פורץ דרך, כאשר המטה לביטחון לאומי מינה ועדת מומחים חדשה, שבראשו אישה, עם רוב של נשים ובו אישה ערביה ואישה חרדית.
בניגוד לישראל, 86 מדינות ברחבי העולם גיבשו תכנית פעולה ליישום החלטה 1325. ביניהן שכנותינו: לבנון והרשות הפלסטינית. במדינות רבות, בהן גרמניה, ניו זילנד, הפיליפינים, גובשו כבר תכניות פעולה מתוקנות, במעורבות של ארגוני החברה האזרחית.
עמותת "איתך-מעכי" פועלת מאז שנת 2007 לקידום החלטה 1325 ויישומה בישראל, יחד עם עשרות ארגונים, פעילות ופעילים. אנחנו קוראות וקוראים לממשלת ישראל להצטרף אלינו ולפעול לגיבוש תכנית פעולה ליישום החלטה 1325 ככלי חיוני להטמעת שוויון מגדרי בחברה הישראלית.
לציון 20 שנה להחלטת 1325 במועצת הביטחון של האו"ם, ערכנו סדרת אירועים מקוונים בנושא, החל מסוף אוקטובר ועד ל-25 בנובמבר, היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים.
האירועים התמקדו בנושאים הנוגעים לאלימות נגד נשים בחברה ובפוליטיקה, בשאלות על יצירת שותפות ערבית יהודית בשדה הפמיניסטי, בנושאים של שלום וביטחון, מדיניות חוץ פמיניסטית, במקומן של נשים במשא ומתן בלתי פורמלי, בקשר בין מגדר, ביטחון ואקלים, בשאלה כיצד לגשר על הפער שבין ייצוג הולם לייצוג מגוון וייצוג מהותי, בנשים מבקשות מקלט, בסיור אמנותי דרך משקפי 1325 ועוד…

מנהיגות התמודדו
עם משבר הקורונה
טוב יותר ממנהיגים

ייצוג

כל המדינות מחויבות לדאוג להשתתפות מלאה ושוויונית של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה במוקדי קבלת החלטות בנושאי שלום וביטחון.

200,000 נשים
נפגעות אלימות
ובסכנת חיים

הגנה

כל המדינות מחויבות לדאוג להגנה על נשים, ילדות וילדים, מכל סוגי האלימות: במרחב הציבורי והפרטי. ללא הגנה רחבה לנשים, מקבוצות אוכלוסיה שונות, לא יתאפשר ייצוג.

86 מדינות הטמיעו
תכנית פעולה
ליישום החלטה 1325
איפה מדינת ישראל?

חשיבה מגדרית

הטמעה של זווית ראיה מגדרית בשיח של שלום וביטחון מתוך הבנה שנשים מקבוצות שונות, מביאות חוויות חיים שונות, שיכולות להביא לפתרון ומניעה של סכסוכים אלימים באופן שעומד במבחן המציאות ומבחן הזמן.

עלינו

את החלטה 1325 שהתקבלה במועצת הביטחון של האו"ם קידמו ארגוני נשים מכל העולם. גם בישראל, ארגוני הנשים הם שהובילו ומובילים בעשרים השנים האחרונות את יישום ההחלטה.
בשנת 2005 ,ארגון "אשה לאישה" ביחד עם עמותת "איתך-מעכי" וארגונים רבים נוספים, הובילו לתיקון החקיקה בישראל. לאחר תיקון החקיקה, הגישה עמותת "איתך-מעכי" שמונה עתירות לבג"צ נגד ועדות שלא יישמו את החוק. רק לאחרונה הוגשה, ביחד עם מרכז רקמן ובשם 13 ארגונים נוספים, עתירה נגד ועדת המומחים של המטה לביטחון לאומי להתמודדות עם הקורונה, שלא כללה אף אישה ודרשנו ייצוג נשים בדגש על נשים מקבוצת מיעוט.
בין השנים 2014-2012 הובילה עמותת "איתך-מעכי" עם מרכז "שוות" במכון ון ליר וארגון "אג'נדה" (אנו), קואליצייה של למעלה משלושים ארגוני חברה אזרחית שכתבו ביחד תכנית פעולה ליישום החלטה 1325 בישראל והגישו אותה לממשלה.
בין השנים 2018-2016 עמותת "איתך מעכי", ארגון "נשים עושות שלום" ו"מדרשת אדם" הרחיבו מעגלים של נשים הפועלות בשדה של שלום וביטחון באמצעות הכשרה וליווי של למעלה מ-500 נשים מקבוצות מגוונות באוכלוסייה.
בשנתיים האחרונות הקמנו צוות היגוי של מומחיות מקבוצות שונות וארגונים שונים שמלוות את פרויקט 1325.
לצד עמותת "איתך מעכי" פועלות ופעלו עשרות ארגונים ופעילות.ים עצמאיות.ים לקידום עקרונות החלטה 1325 .אנחנו לא תמיד מסכימות על הכל, כולל על הפרשנות להחלטה 1325 ,לסעיפיה או ליישום שלה, אבל כולנו שותפות לתפיסה שהחלטה 1325 היא כלי חשוב ורלוונטי למציאות חיינו – ושהכרחי ליישם אותה כבר עכשיו.