בשנת 2000 מועצת הביטחון של האו”ם, הגוף שתפקידו לקדם את השלום והביטחון בעולם, מקבלת לראשונה החלטה שעוסקת בנשים:

יצוג

כל המדינות מחויבות לדאוג להשתתפות מלאה ושוויונית של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה במוקדי קבלת החלטות בנושאי שלום וביטחון.

הגנה

כל המדינות מחויבות לדאוג להגנה על נשים, ילדות וילדים, מכל סוגי האלימות: במרחב הציבורי והפרטי. ללא הגנה רחבה לנשים, מקבוצות אוכלוסיה שונות, לא יתאפשר ייצוג.

הטמעת חשיבה מגדרית

הטמעת זווית ראיה מגדרית בשיח של שלום וביטחון מתוך הבנה שנשים מקבוצות שונות, מביאות חוויות חיים שונות, שיכולות להביא לפתרון ומניעה של סכסוכים אלימים באופן שעומד במבחן המציאות ומבחן הזמן.

אז מה אפשר לעשות?