עתירה כנגד ביטול פטור ממבחן תעסוקה לאמהות חד הוריות לילדים מעל גיל שנתיים

דף הבית » הישגים » עתירה כנגד ביטול פטור ממבחן תעסוקה לאמהות חד הוריות לילדים מעל גיל שנתיים

בג”צ 1433/03 סבטלנה בחטין ואח’ נ’ שר האוצר ואח’

בחודש ינואר 2003 הגישה איתך עתירה כנגד חוק ההסדרים לשנת 2003, אשר ביטל את הפטור ממבחן תעסוקה לאמהות חד הוריות לילדים מעל גיל שנתיים, לצורך קבלת הבטחת הכנסה. בניגוד למצב בעבר בו אמהות לילדים עד גיל 7 היו פטורות ממבחן תעסוקה, הרי שעל פי סעיף החוק אשר נגדו עתרנו, על מנת לקבל גימלת הבטחת הכנסה אמהות חד הוריות לילדים למעלה מגיל שנתיים צריכות בנוסף למבחן הכנסות להתייצב בלשכת התעסוקה ולקבל כל עבודה מתאימה.

החלת מבחן תעסוקה משמעותו כי אמהות חד הוריות נדרשות לקבל כל עבודה המוצעת להן, בין אם מדובר בעבודה במשרה מלאה, עבודה במשמרות, עבודה הדורשת שעות נוספות וכו’. כך למשל, עבודה מתאימה עבור אם חד הורית יכולה להיות עבודה במשרה מלאה חמישה ימים בשבוע בין השעות 15:00 ל- 20:00 כל יום. כמו כן, עבודה מתאימה עבור אם חד הורית יכולה להיות עבודה אשר מחייבת עבודה בשעות נוספות מעבר לשעות העבודה הרגילות. אם חד הורית אשר תודיע כי אין באפשרותה לקבל עבודות מהסוג האמור, בשל הצורך שלה לטפל בילדיה הקטנים, תוגדר כמי שסירבה לקבל עבודה מתאימה, ובעקבות זאת תישלל ממנה גימלת הבטחת הכנסה למשך חודשיים ימים ומותיר את האם החד הורית וילדיה ללא אמצעי קיום.

החלת מבחן תעסוקה על אמהות חד הוריות לילדים מעל גיל שנתיים במציאות המשפטית שהיתה קיימת, שבה חוק חינוך חובה חינם חל מגיל 5 בלבד, מעונות יום וגני ילדים אינם חינם, ובמקרה הטוב הפעילות בהם היא עד השעה 16:00, ובמציאות שבה ההגדרה של עבודה מתאימה אינה מתחשבת בצרכים הייחודיים של אמהות חד הוריות, יש בו כדי לפגוע בזכותן לכבוד ולשוויון של אמהות חד הוריות.

על רקע מצב עובדתי זה, חיוב אמהות חד הוריות במבחן תעסוקה, יוביל לכך כי בפועל אמהות אלה צפויות לאבד את זכאותן להבטחת הכנסה, מבלי שתהא להן יכולת לקיים אותן ואת ילדיהן בתנאים מינימליים. בהינתן מצב שוק העבודה כיום, סוג העבודות אליהן מופנות אמהות חד הוריות, ואי קיומה של תשתית ארגונית ומוסדית הולמת של מעונות וגני ילדים, הרי שחיוב אמהות לעמוד במבחן תעסוקה מעת שהגיע ילדן לגיל שנתיים כי אמהות חד הוריות נאלצות לבחור בין שתי אפשרויות בלתי מתקבלות על הדעת, הראשונה- לצאת לעבודה, על אף שאין להן סידור הולם לילדיהן. השנייה- לא לקבל את העבודה, על אף שיירשם להן סירוב, ובכך להיוותר היא וילדיה ללא כל מקורות קיום. לאור האמור, הרי שביטול הפטור ממבחן תעסוקה לאמהות חד הוריות לילדים מעל גיל שנתיים פוגע בזכותן של האמהות וילדיהן לחיים בכבוד אנושי.

במהלך הדיון על העתירה שינה שירות התעסוקה את נוהל העסקת אימהות חד הוריות לילדים קטנים ותחם את שעות ההעסקה אותן ניתן לחייב. במסגרת הדיון בבג"ץ, היוסף הסעיף הבא:

"במסגרת הראיון התעסוקתי, אשר כולל שאלות לזיהוי קשיים בשילוב בעבודה הנובעים מהצורך במציאת סידורי השגחה לילדים – היה ונמצאו כי ישנם קשיים כאמור, יינתן, במסגרת זאת, ייעוץ למציאת פתרונות. ראו נהלי משרד התמ"ת לעניין תוכניות סיוע להורים יחידים. אם נמצא, על סמך נתונים אובייקטיביים, כי להורה יחיד יש קושי אובייקטיבי במציאת סידורי השגחה סבירים לילדיו, תיקבע עבודה מתאימה לאור הקושי האובייקטיבי האמור."

בכך נתן בג"ץ ביטוי לעובדה כי על שירות ההעסקה להתאים את תנאי העבודה למסגרות שיש לילדים של אמהות חד הוריות ותנאי מסגרות אלה מהווים חלק בלי נפרד מן ההגדרה של מהי עבודה מתאימה.