תכנית הצעירות הארצית

דף הבית » תכנית הצעירות הארצית
young

 

בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה בישראל וברחבי העולם בצרכים והבעיות הייחודיות של נשים צעירות בגילאי 18-25. על נשים בגילאים אלה להתמודד עם קשת של נושאים כגון יציבות כלכלית, מגורים, זוגיות, בחירת מקצוע ועוד. בקרב נשים צעירות ללא עורף משפחתי ובהיעדר תמיכה כלכלית מבני המשפחה, התמודדות זאת מלווה בקשיים רבים. עד גיל 18 ישנן מערכות תמיכה מרובות המסייעות לנערות מקבוצות אלה. אולם לאחר גיל 18, נותרות לעתים רבות הצעירות לבדן.

 

צעירות אקטיביסטיות

 

סרטון שהפיקו בקבוצה 

בשנים 2012-2017 פעלה באיתך מעכי תכנית ארצית לנערות וצעירות על רצף הסיכון. בין היתר פעלה איתך מעכי יחד עם פורום ארגוני צעירות, בעבודת מדיניות מול משרד הרווחה ומשרד השיכון בכדי לקדם סיוע בשכר דירה לצעירות (וצעירים) חסרי עורף משפחתי. פעילות זו הניבה הקצאה של 2.2 ש"ח בשנה ומאפשרת כיום דיור הולם לצעירות וצעירים רבים. בנוסף הקימה איתך מעכי וניהלה יחד עם חצר נשית חיפה, פעילות למניעת חובות אצל צעירות, תיעדה את המצבים המייצרים חובות שמקשים על לימודים, עבודה וצמיחה של צעירות ללא עורף משפחתי. 

גולת הכותרת של תכנית זו היתה קבוצה ארצית של צעירות אקטיביסטיות, ממגוון הקבוצות, שפעלו לשינוי מדיניות למען צעירות. הקבוצה פעלה להניע חשיבה ביקורתית והצגת הנושא בסדר היום הציבורי, תוך שינוי התפיסה הרווחת לפיה המדיניות הקשורה לצעירות מעוצבת ללא שיתופן וידיעתן.

צוות: דנה מירטנבאום, עו"ד

רעות כהן, עו"ד

 

אתר נראות – פורום ארגוני צעירות

 

אשת צוות בפרויקט:

עו"ד רעות כהן