סרטונים

דף הבית » פרסומים » סרטונים

תהליך יצירת תכנית פעולה כוללת וקידום החלטת ממשלה

הגדרת הבטחון מנקודת מבטן של נשים מארגוני נשים

התהליך המשותף של יצירת תכנית הפעולה הכוללת

העתיד – כפי שמצטייר על ידי נציגות ארגוני נשים