מחקרים וניירות עמדה

דף הבית » פרסומים » מחקרים וניירות עמדה

הערות טיוטת תקנות מס רכוש 3.1.2024

קישור למכתב

הערות איתך מעכי לתזכיר תקנות חינוך ממלכתי מוסדות מוכרים

קישור למסמך

היועצות לקידום מעמד האישה בשלטון המקומי הערבי: תמונת מצב

קישור למסמך בעברית

קישור למסמך בערבית

פניות עובדים ועובדות במלחמת חרבות ברזל 31.12.2023

קישור למכתב

הסדרי חלת וחלת גמיש לעובדים במלחמת חרבות ברזל - פורום זכויות עובדים 31.12.2023

קישור למכתב

תחומים בהם דרוש לתת מענים באופן מידי לצרכי הנשים, שהתעצמו בתקופת החירום

קישור למכתב

דרישה בהולה לפתיחת הלימודים בגן אלעטא בלקיה

קישור למכתב

דרישה לביטול רשיונות נשק שניתנו בחוסר סמכות- 20/11/23

קישור למכתב

 

הגנה על עובדים שעתיים שהיקף משרתם ירד בתקופה הקובעת 30.11.2023

קישור למכתב

הערות לתזכיר חוק הגנה על עובדים בשעת חירום

קישור למכתב

פנייה מצד ארגוני זכויות עובדים ביחס לגיוס עובדים חיוניים בשעת חירום

קישור למכתב

שיתוף היועצות לקידום מעמד האישה בהליכי קבלת ההחלטות בעתות חירום

קישור למכתב

הצרכים והאתגרים של הנשים הערביות בתקופת החירום - נייר עמדה לוועדת המעקב

קישור לנייר העמדה (ערבית)

עמדת הפורום לענין תקנות מס רכוש וקרן הפיצויים לקראת הדיון בועדת הכספים 12.11.2023

קישור לנייר העמדה

הערות תזכיר חוק תכנית הסיוע הכלכלי 2.11.2023

קישור למכתב

הערות לתזכיר חוק הגנה על עובדים בשעת חירום 2.11.2023

קישור למכתב

מסמך צרכים של נשים בחברה הבדואית בעת המלחמה -  מכתב בהול לשר הפנים

קישור למכתב

זכויות נשים בעבודה- חרבות ברזל

קישור למכתב

עמדת הפורום לאכיפת זכויות עובדים בנוגע למתווה הפיצוי המתגבש

קישור למכתב

מענה להשלכות המלחמה על נשים - פניה דחופה מטעם ארגוני הנשים

קישור לפנייה

נייר עמדה לדיון ועדת הכספים 23-10-23, מענה כלכלי ללחימה – היבט זכויות העובדים

קישור לנייר העמדה

בקשה להגנה על עובדים ושימור תעסוקה בעת מלחמה

קישור לנייר העמדה

דיון ועדת כספים ביום 16.10.2023 בנושא פיצוי לנזקי מלחמת חרבות ברזל – זכויות העובדים

קישור לנייר העמדה

הסכם שכר תומכות החינוך – הבטחות ומציאות

קישור לנייר העמדה

השפעת גל החקיקה הנוכחי על זכויות עובדות מאוכלוסיות מוחלשות.

קישור למאמר המלא

מאמר על החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1325 - מעורבות נשים בנושאי שלום ובטחון - והקשר שלה לחינוך. המאמר נכתב על ידי עו"ד נטע לוי מעמותת איתך מעכי עבור האתר של מכון כרם להכשרת מורים ומורות. 

קישור למאמר המלא

  • נייר עמדה שהוגש מטעם עמותת איתך מעכי ושדולת הנשים לוועדת חוקה, חוק ומשפט בנושא: הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשע"ה–1122. לינק לנייר העמדה שהוגש ב-14.11.2017