הישגים

דף הבית » הישגים

למעלה מ- 20 שנות פעילות הובילו את עמותת איתך מעכי להישגים רבים ומגוונים.

רשימה חלקית של ההישגים המרכזיים, שהשפיעו על זכויותיהן של נשים רבות:

עב"ל 34391-08-11 אבו גאבר נ' המוסד לביטוח לאומי – בשנת 2016 התקבל ערעור העמותה כנגד החלטת בית הדין האיזורי לעבודה, שלא להכיר בזכאותה של אישה החיה בפוליגמיה ובאלימות לקבל הבטחת הכנסה. בית הדין הארצי קיבל את טענת העמותה לפיה יש להחיל על זוגיות בפוליגמיה קריטריונים שונים, כאשר המוסד לביטוח לאומי בוחן ניהול בית משותף. וזאת למרות העובדה שבני הזוג חיים במתחם אחד. בית הדין הארצי קבע כי במציאות של זוגיות פוליגמית, אלימות וחיים תחת איום מתמיד של ויתור על הילדים, אין לראות בחיים ביחד כניהול בית משותף ועל כן זכאית המערערת לגימלת הבטחת הכנסה נפרדת.

לפסק הדין

לערעור

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעור העמותה וקבע כי ניהול בית משותף של אישה החיה בפוליגמיה ייבחן באופן ייחודי לצורך בחינת זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

החלטה 1325 של האו"ם מקדמת ייצוג מגוון של נשים במוקדי קבלת החלטות, הגנה על נשים מפני אלימות, הטמעת ניתוח מגדרי ומניעת סכסוכים. בהשראת עשרות מדינות בעולם אשר קידמו תכנית פעולה כוללת ליישום עקרונות אלה, קידמה עמותת איתך-מעכי, בשותפות עם מרכז שוות וארגון אנו, יחד עם עשרות ארגוני נשים, כתיבה של תכנית פעולה כוללת. לאחר שנתיים, הושקה התכנית בכנס חגיגי והוצגה בפני הממשלה, חברות כנסת ושגרירים מכל העולם.

לתכנית הפעולה בעברית, באנגלית, בערבית

בדצמבר 2014, לאחר עבודה מאומצת לקידום תכנית הפעולה הכוללת, קיבלה ממשלת ישראל החלטה כי המדינה עתידה לעצב תכנית פעולה ממשלתית. על פי החלטת הממשלה, התכנית העתידית נסמכת על דוגמאות מהעולם ועל תכנית הפעולה הכוללת אשר נכתבה על ידי החברה האזרחית.

להחלטת הממשלה

גיבוש תכנית פעולה כוללת ליישום החלטה 1325 על מועצת הביטחון של האו"ם בקרב 30 ארגוני חברה אזרחית וקידום החלטת ממשלה בנושא

הקמת התארגנות סייעות ארצית הפועלת מאז קיץ 2011, יחד עם עמותת איתך-מעכי במאבק ארצי לשינוי הגדרת תפקידן ולשיפור תנאי העסקתן של הסייעות. התארגנות הסייעות הארצית הינה גוף הנהגה יוצא דופן הפועל להעלאת מודעות למאבק הסייעות באמצעות כנסים, מאות דיווחים בתקשורת, ניירות עמדה, עשרות דיונים בוועדות החינוך של הכנסת, גיוס תמיכה ומעורבות של ח"כים מכל קצוות הקשת הפוליטית. במסגרת ההתארגנות הובלנו מהלכים תקדימיים בשיתוף פעולה עם חברות וחברי כנסת וארגוני ההורים לתוספות שכר לסייעות, להפסקת פיטורי הקיץ של הסייעות המשלבות והרפואיות, להוספת סייעת שנייה בגנים וליצירת דיאלוג ישיר עם בכירים במשרד החינוך ובמרכז השלטון המקומי.

הקמת התארגנות הסייעות הארצית ושיפור תנאי הסייעות העירוניות

בשנת 2013 פרסמה העמותה דו"ח פורץ דרך אשר לראשונה מבסס סטטיסטיקה על היקף תופעת האלימות במשפחה כנגד נשים בדואיות בנגב. הדו"ח מבוסס על מחקר איכותני שהתבצע במהלך שנת 2010 ,הנסמך על מדגם מייצג של 33 נשים בדואיות מתוך 2000 נשים אשר פנו לעמותה מאז שנת 2006. מתוך הדו"ח עולה כי 86% מכלל הנשים הבדואיות שנשאלו, סבלו מכל סוג של אלימות. הדו"ח מצביע על שורת כשלים של משרדי הממשלה השונים להתמודד עם התופעה. בין היתר מתואר בדו"ח היעדר אכיפת האיסור הפלילי על פוליגמיה, כאחד ההיבטים המגבירים את תופעת האלימות.

דוח קשר השתיקה בעברית

דו"ח קשר השתיקה באנגלית

פרסום דו"ח קשר השתיקה על תופעת האלימות במשפחה נגד נשים בדואיות בנגב

בשנת 2011 הגישה העמותה תביעות בשם עובדות בגני ילדים במוסדות מוכרים שאינם רשמיים בחברה החרדית להשוואת תנאי העסקתן לתנאים של עובדות בגני ילדים במוסדות הרשמיים. בעקבות התביעות קבע בית הדין האיזורי לעבודה כי חלה חובת השוואת תנאים. משמעות הפסיקה היא פיצוי העובדות על תנאי העסקתן עד ליום התביעה ומתן פתח לעובדות נוספות לתבוע השוואת תנאים עבורן.

לכתב התביעה

לפסק הדין בבית הדין האיזורי בתל אביב

לפסק הדין בבית הדין האיזורי בירושלים

השוואת תנאי העסקת סייעות בגני ילדים במוסדות מוכרים שאינם רשמיים לתנאי סייעות העובדות במוסדות ממלכתיים

בג”צ 3282/05 מירב בן נון ואח’ נ’ המוסד לביטוח לאומי – בשנת 2005 עמותת איתך-מעכי הגישה בשם 5 אמהות חד הוריות עתירה לבג”צ כנגד מדיניות המוסד לביטוח לאומי וחוק הבטחת הכנסה, אשר שללו הבטחת הכנסה בגין שימוש ו/או בעלות ברכב. לאחר דיונים רבים, בשנת 2012, בפסק דין חגיגי ואחרון בכהונתה של נשיאת בית משפט עליון השופטת בייניש, פסק בג"ץ כי יש לפסול את החוק בשל היותו מגביל זכות לקיום בכבוד מינימלי של אלו החיים בעוני בישראל וכי יש לאפשר לנשים הזכאיות לגימלת הבטחת הכנסה בעלות ו/או שימוש ברכב.

בגץ 3282 חסן-מירב בן-נון

לעתירה

לכתבה באתר "הארץ"

לכתבה באתר "גלובס"

ביטול חוק על ידי בג"ץ בעקבות עתירה כנגד המוסד לביטוח לאומי על איסור שימוש ברכב לנשים חד הוריות הזכאיות לקבל גמלת הבטחת הכנסה

תכנית נשים חונכות לזכויות והקליניקה לפמיניזם משפטי הוקמה בשנת 2005 והיוותה תכנית ייחודית מסוגה בישראל. מקורה ביוזמה משותפת של עמותת איתך – מעכי - משפטניות למען צדק חברתי והפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. במסגרת התכנית לומדות נשים, מנהיגות מקהילות מגוונות (אתנית, לאומית, מינית, גאוגרפית וכו'), תכנים משפטיים הנוגעים לתופעות רוחב של נשים במטרה להיות "חונכות לזכויות" למען זכויות נשים בקהילותיהן, וזאת בשילוב עם סטודנטיות למשפטים מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. במהלך השתתפותנו בתהליך, אנו, הסטודנטיות והחונכות לזכויות, עברנו תהליך הכשרה ועבדנו בשטח כדי להיות סוכנות לשינוי חברתי.

התכנית נסגרה בשנת 2015.

קראו עוד

יצירת מודל ייחודי לקידום מנהיגות ושיח משפטי פמיניסטי בקליניקה לפמיניזם משפטי באוניברסיטת חיפה

בג"צ טירקל 5660/10 איתך מעכי ואח' נ' ראש הממשלה – בשנת 2010 עתרה עמותת איתך מעכי נגד ממשלת ישראל וועדת טירקל בעקבות העדרן של נשים בוועדת הבדיקה הממשלתית לבחינת אירועי המשט הטורקי לעזה. בעתירה טענו כי היעדר נשים בוועדה בנושא כה חשוב, מנוגדת לדין הבינלאומי ולחוק שיווי זכויות האישה ועל כן מחייב התערבות בג"ץ. בעקבות העתירה הורה בג"ץ לממשלה למנות אישה לוועדה ופסיקתו בנושא מהווה עד היום את אחד היתדות המשפטיים בתחום הייצוג ההולם לנשים.

לפסק הדין

לעתירה

הצלחה ביישום סעיף 6ג1 לחוק שיווי זכויות האישה הקובע ייצוג של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בגופים ציבוריים

בג”צ 1512/04 אתי חנוכה ואח’ נ’ המוסד לביטוח לאומי - בעקבות עתירה של עמותת איתך-מעכי לבג"ץ כנגד המוסד לביטוח לאומי, נקבע כי ייערך שימוע בטרם שלילת הבטחת הכנסה בגין בן זוג ושימוש ברכב. בתחילה הודיע המוסד לביטוח לאומי כי יערוך פיילוט במספר סניפים אולם בהמשך הפכה חובת השימוע נוהל מחייב בכל סניפי המוסד ברחבי הארץ.

לפסק דין

לעתירה

שינוי הליכי שלילת הבטחת הכנסה מחד הוריות באמצעות הגשת עתירה כנגד מדיניות המוסד לביטוח לאומי

בג”ץ 1433/03 סבטלנה בחטין ואח’ נ’ שר האוצר ואח- בחודש ינואר 2003 הגישה עמותת איתך מעכי עתירה כנגד חוק ההסדרים אשר ביטל את הפטור ממבחן תעסוקה לאמהות חד הוריות לילדים מעל גיל שנתיים, לצורך קבלת הבטחת הכנסה. בניגוד למצב בעבר בו אמהות לילדים עד גיל 7 היו פטורות ממבחן תעסוקה. על פי סעיף החוק נגדו עתרנו לבג"ץ, על מנת לקבל גימלה, אמהות חד הוריות לילדים למעלה מגיל שנתיים צריכות בנוסף למבחן הכנסות להתייצב בלשכת התעסוקה ולקבל כל עבודה מתאימה. לאחר ששירות התעסוקה שינה את הנוהל להעסקת אימהות לילדים קטנים, בשנת 2008 ניתן פסק דין המעגן הקבוע כי אם נמצא, על סמך נתונים אובייקטיביים, כי להורה יחיד יש קושי אובייקטיבי במציאת סידורי השגחה סבירים לילדיו, תיקבע עבודה מתאימה לאור הקושי האובייקטיבי האמור.

לפסק דין

לעתירה

קראו עוד

הצלחה בבג"ץ בעתירה כנגד ביטול פטור ממבחן תעסוקה לאמהות חד הוריות לילדים מעל גיל שנתיים

בג"צ 1823/15 ‏תמר בן-פורת נ' רשם המפלגות - לאחר מאבק ארוך שנים למען זכותן של הנשים החרדיות להתקבל כחברות במפלגות החרדיות, בחודש ינואר 2019 הורה בג"ץ למפלגת אגודת ישראל להסיר כל מניעה תקנונית לקבלתה של אישה כחברת מפלגה. בהחלטה זו נתן בג"ץ תוקף לצעד היסטורי בדרך לייצוג נשים במפלגות החרדיות. איתך מעכי ייצגה יחד עם פרופ' נטע זיו 10 ארגוני נשים שהצטרפו כעותרות לעתירה שהגישה עו"ד בן פורת. לאורך הדרך נאמר לנו שלא ניתן לשנות את המפלגות החרדיות ושהמאבק חסר סיכוי, אך בסופו קבע בג"ץ כי אין מקום להדרת נשים גם במגזר החרדי. במסגרת העתירה ביקשנו מבית המשפט להבהיר כי לאחר שינוי התקנון יש להסיר את המגבלות והאפליה כלפי נשים המבקשות להתקבל כחברות מפלגה באופן מעשי. החלטה זו עשויה להשליך באופן ישיר על כל תקנון מפלה של מפלגה בישראל.

לפסק הדין

לעיקרי הטיעון שהגשנו בשם עשרת ארגוני הנשים בעתירה

לתקשורת

מחיקת סעיף התקנון שמפלה נשים במפלגת אגודת ישראל בעקבות העתירה לבג"ץ