היעדים העולמיים לפיתוח בר קיימא 2030

דף הבית » היעדים העולמיים לפיתוח בר קיימא 2030

היעדים העולמיים לפיתוח בת קיימא עד שנת 2030

The Global Sustainable Development Goals 2030 Agenda

 

goals

עמותת איתך מעכי פועלת משנת 2017 על מנת להוביל לפיתוח תכנית עבודה ליישום היעדים הגלובליים בקרב ארגוני החברה האזרחית. המטרה הינה לייצר תכנית המשלבת את הפעילות הקיימת להגשמת היעדים הללו ובוחנת כיצד ניתן לשלב בין המטרות השונות של היעדים בתכנית מדיניות אחת.

לצורך כך, העמותה פועלת לגיבוש פורום ארגונים אשר עוסקים בתחום היעדים השונים. על מנת לבחון מדיניות זאת מתוך תפיסה של פיתוח בר קיימא, על בסיסה נוצרו היעדים הגלובליים, פועלת העמותה לחבר את הארגונים העוסקים בקיימות, לבחון כיצד ניתן לחבר את הידע שלהם, לצורך קידום שלושת היעדים באופן אשר יגשים את האג'נדה של היעדים הגלובליים.

 

מה הקשר בין אקלים, תעסוקה ושוויון מגדרי?

 מה הקשר בין עוני, חינוך ושלום?

כנס אג'נדה 2030: הזדמנות ייחודית לעבודה משלבת בחברה האזרחית, לקראת דיווח ישראל בשנת 2019 על יישום יעדי פיתוח של האו"ם

לחצו כאן להזמנה בערבית

סיכום הכנס:

בכנס השתתפו כ-120 נציגים ונציגות ממגוון רחב של ארגונים בחברה האזרחית.

ניתן לצפות בסרטונים המתעדים את כל ההרצאות והפאנלים שהיו בכנס בקישור הזה.

פרטים נוספים אודות המהלך:

מחקר מיפוי מחודש דצמבר 2017 אודות מודלים לקידום היעדים הגלובליים של האו"ם על ידי החברה האזרחית ב-13 מדינות.לינק למחקר המיפוי ההשוואתי

שולחן עגול ראשון: התקיים בחודש מאי 2017. סיכום שולחן עגול ראשון

שולחן עגול שני: התקיים בחודש יוני 2017. סיכום שולחן עגול 20.6.2017 ארגוני סביבה וקיימות בנושא היעדים הגלובליים

נייר עמדה שהוצג על ידי עמותת איתך מעכי לוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי בכנסת לרגל דיון חגיגי בנושא קידום היעדים הגלובליים בחודש מרץ 2017

 

במסגרת פעילותה ליישום היעדים הגלובליים, העמותה כותבת בימים אלה מחקר השוואתי הסוקר את פעילות החברה האזרחית במדינות שונות לקידום יישום היעדים.

מעט רקע על היעדים הגלובליים:

ב-25 ספטמבר 2015 אימצה העצרת הכללית של האו"ם, בהשתתפות למעלה מ-80 מנהיגים ומנהיגות מכל רחבי העולם, 17 יעדים אותם יש לאמץ על מנת להוביל להתפתחות עולמית בת קיימא עד לשנת 2030. לכל יעד מפורטות מטרות קונקרטיות כך שכלל היעדים מכילים 169 מטרות, אותן יש להגשים, על מנת להוביל ליישום מלא של היעדים.

ב-1 בינואר 2016 נכנסה רשימת היעדים לתוקף וכל המדינות החברות באו"ם נדרשות מנקודה זאת ואילך לדווח כיצד הן מקדמות את יישום היעדים הללו.

goals1

להלן רשימת היעדים:

יעד ראשון: סיום העוני בכל צורותיו בכל מקום; יעד שני: סיום רעב, השגת ביטחון תזונתי וקידום חקלאות בת קיימא; יעד שלישי: הבטחת חיים בריאים וקידום חיים ראויים לכל בכל הגילאים; יעד רביעי: הבטחת חינוך מכליל והוגן וקידום הזדמנויות לחינוך לכל בכל שלבי החיים; יעד חמישי: השגת שוויון מגדרי והעצמת כלל הנשים והילדות; יעד ששי: הבטחת זמינות בת קיימא למים ושירותי תברואה לכל; יעד שביעי: הבטחת נגישות לאנרגיה זמינה, אמינה ובת קיימא; יעד שמיני: קידום צמיחה כלכלית יציבה, כוללת ובת קיימא ותעסוקה הגונה לכל; יעד תשיעי: הקמת תשתית גמישה וקידום תיעוש חדשני ובר קיימא; יעד עשירי: צמצום אי השוויון בין מדינות ובקרב המדינות; יעד אחת עשרה: הפיכת ערים ואזורי התיישבות לכוללניים, בטוחים, גמישים וברי קיימא; יעד שתיים עשרה: הבטחת דפוסי צריכה וייצור ברי קיימא; יעד שלוש עשרה: נקיטת פעולות חירום למלחמה בהשפעות שינוי האקלים; יעד ארבע עשרה: שימור ושימוש יציב באוקיינוסים, ימים וכלל משאבי הים לפיתוח בר קיימא; יעד חמש עשרה: הגנה, שחזור וקידום שימוש בר קיימא במערכות אקולוגיות, ביערות, ניהול בר קיימא של היערות, לחימה בתהליכי מדבור וצמצום מגוון ביולוגי; יעד שש עשרה: קידום חברות כוללניות החיות בשלום לפיתוח בר קיימא, נגישות לכל למערכת משפט אפקטיבית, אמינה וכוללת בכל הרמות; יעד שבע עשרה: חיזוק והעמקת השותפות העולמית לפיתוח בר קיימא;