שום דבר עלינו – בלעדינו: צעירות אקטיביסטיות

דף הבית » שום דבר עלינו – בלעדינו: צעירות אקטיביסטיות
young

 

בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה בישראל וברחבי העולם בצרכים והבעיות הייחודיות של נשים צעירות בגילאי 18-25. על נשים בגילאים אלה להתמודד עם קשת של נושאים כגון יציבות כלכלית, מגורים, זוגיות, בחירת מקצוע ועוד. בקרב נשים צעירות ללא עורף משפחתי ובהיעדר תמיכה כלכלית מבני המשפחה, התמודדות זאת מלווה בקשיים רבים. עד גיל 18 ישנן מערכות תמיכה מרובות המסייעות לנערות מקבוצות אלה. אולם לאחר גיל 18, נותרות לעתים רבות הצעירות לבדן.

איתך-מעכי מלווה קבוצה ארצית של צעירות אקטיביסטיות, ממגוון הקבוצות, המבקשות לפעול לשינוי מדיניות בנושא. ליווי הקבוצה נעשה בשיתוף עם החצר הנשית ופורום ארגוני צעירות. המטרה של הקבוצה הנה להניע חשיבה ביקורתית אשר תציג את הנושא בסדר היום הציבורית ותשנה את התפיסה הרווחת לפיה המדיניות הקשורה לצעירות מעוצבת ללא שיתופן וידיעתן.

 

צעירות אקטיביסטיות

 

סרטון שהפיקו בקבוצה 

בנוסף פועלת העמותה במסגרת פורום ארגוני צעירות בהיבטים נוספים של עבודת מדיניות לקידום נושא הצעירות והעמדתו על סדר היום הציבורי. דוגמא אחת לכך הוא ההישג האחרון במאבק להשגת תקצוב לדיור מסובסד לצעירות חסרות עורף משפחתי בסך 2.2 מיליון שקלים.

 

 

אתר נראות – פורום ארגוני צעירות

 

אשת צוות בפרויקט:

עו"ד רעות כהן