נשים, שלום ובטחון-החלטה 1325

דף הבית » נשים, שלום ובטחון-החלטה 1325
1325-about-telaviv

החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם משנת 2000 קבעה כי על מדינות החברות באו"ם לפעול להשתתפות שוויונית של נשים בכל מוקדי קבלת החלטות, להגן על נשים מפני אלימות ולשלב ניתוח מגדרי של נשים ממגוון הקבוצות למען מניעת אלימות וקידום שלום.

מדינת ישראל היתה המדינה הראשונה לאמץ חקיקה בנושא על ידי הוספת סעיף 6ג1 לחוק שיווי זכויות האישה הקובע כי חובה לשלב נשים ממגוון הקבוצות בוועדות ציבוריות וצוותים לעיצוב מדיניות לאומית הממונים על ידי הממשלה.

משנת 2007 פועלת איתך מעכי ליישום חובות סעיף 6ג1 וקידום ייצוג של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בגופים ממשלתיים שונים. כחלק מכך הגישה העמותה במשך השנים 7 עתירות לבג"צ כנגד גופים אשר לא יישמו את חובות החוק.

קידום תכנית פעולה כוללת ליישום החלטה 1325 בישראל

logo_s

בעקבות הבג"צים אשר הוגשו על ידי עמותת איתך-מעכי בשיתוף ארגוני נשים נוספים, ולאחר התקדמות מרשימה ביישום החוק, החלה לפעול בשנת 2012 העמותה לקידום אימוץ תכנית פעולה ממשלתית ליישום כל היבטי החלטה 1325. כחלק מפעילות זאת, קידמה ופיתחה העמותה, יחד עם "שוות- המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון-ליר" ו"אנו" בשיתוף עשרות ארגוני נשים וזכויות אדם, תכנית פעולה כוללת ליישום החלטה 1325 בישראל.

לתוכנית פעולה בעברית, בערבית, באנגלית

סרטון קצר על תהליך יצירת תכנית הפעולה הכוללת בקרב ארגוני הנשים

בעקבות פעילות זאת, בשנת 2014, התקבלה החלטת ממשלה, הקובעת כי יוקם צוות לעיצוב תכנית פעולה ממשלתית ליישום ההיבטים השונים של החלטה 1325.

לינק להחלטת הממשלה 2331 מיום 14.12.2014 בדבר קידום תכנית פעולה ממשלתית

בונות עתיד משותף – נשים מובילות לשלום

pic-hachshara

החל משנת 2016 החל מהלך דרמטי להטמעה ויישום של החלטה 1325 בקרב קבוצות מגוונות ונרחבות בחברה בישראל. בשיתוף עם "נשים עושות שלום" ומדרשת אדם", הכשרנו 500 נשים בתחומים של החלטה 1325, אקטיביזם ושינוי חברתי, על מנת שהן יפעלו באופן יצירתי לקידום הנושאים הללו במעגלים שונים ומגוונים.

logo-bonot-atid-meshutaf