עיר לכולן

דף הבית » עיר לכולן

ir-lekulan

תוכנית "עיר לכולן" *הינה יוזמה חדשה של עמותת "איתך מעכי – משפטניות למען צדק חברתי".

מטרת התוכנית היא לפתח מודלים לעבודת היועצות לקידום מעמד האישהושוויון מגדרי ברשויות המקומיות בישראל. אנו שואפות שמודלים ישימים אלו יקדמו:

  • שיתוף נשים והטמעת גישה מגדרית בתהליכי קבלת החלטות עירוניות
  • מיצוי זכויותיהן של תושבות העיר
  • מנהיגות נשים בזירה העירונית
  • ניתוח מגדרי של תוכניות העבודה והעשייה של רשויות מקומיות ברחבי הארץ.

בשנת 2018 תתמקד התוכנית בלמידה ובהמשגה של מודל "רשת נשים" ראשון לציון,אשר פותח ע"י איריס כגן-חכמון, יועצת ראש עיריית ראשון לציון לקידום מעמד הנשים ושוויון מגדרי,ופועל לצמצום פערים מגדריים וליצירת קהילה שווה מובילה ומעורבת. מודל "רשת נשים" ראשון לציון אף מהווה השראה לעיצוב עקרונות פעולה בשתי ערים נוספות, השותפות לתוכנית השנה–טייבה ועכו.

בסוף שנה זו תציג תוכנית "עיר לכולן":

  • את מודל הפעולה של "רשת נשים" ראשון לציון
  • מודלים ועקרונות פעולה בעכו ובטייבה
  • המלצות לעיצוב תפקידיה של היועצת לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות

תוכנית העבודה לשנה הקרובה כוללת:

למידת שותפות

קבוצת השותפות של "עיר לכולן" כוללת יועצות לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי ומנהיגות בזירה העירונית בשלוש הערים השותפות, המתכנסות ללמידה משותפת.

ראשון לציון: איריס כגן-חכמון– יועצת ראש העיר למעמד הנשים ושוויון מגדרי; עו"ד דנה אייזנר-לביא– מנהלת מרכז זכויות לנשים (מ.נ.ע); לימור גור– חברת מועצת העיר; וכן מנהלות פורומים ברשת הנשים.

עכו: אתי סבג– מנהלת לשכת מינהל רווחה ויועצת ראש העיר למעמד הנשים ושוויון מגדרי; ד"ר ג'נאן פראג'-פלאח– ראש תוכנית מגדר במכללה הערבית בחיפה מייסדת ויו"ר עמותת חזון נשות עכו, מנהלת בית האישה לשלום ויועצת ראש העיר למעמד נשים ערביות; אתי בוקובזה– מנהלת לשכת גזבר העיר, ממונה על השתלמויות בעירייה וחברת ועד עובדים; רעות גץ– מנהלת פרויקטים בגרעין אומץ בעיר; צופית הירש– עובדת קהילתית, מינהל הרווחה; לילה אבו באכר–עובדת שכונתית, מינהל הרווחה.

hashaka

טייבה: ד"ר ניהאיה חביב– חברת מועצת העיר טייבה לשעבר ועוזרת ראש העיר לענייני נשים; סלווא מסארווה– מנהלת אגף משאבי אנוש; חנין חאג' יחיא מסארווה– רכזת קהילתית בתוכנית "עיר ללא אלימות"; מייסון  חאג'-יחיא– רכזת סל תרבות רשותי.

פגישות עבודה עם בכירים ובכירות בשלטון המקומי בערים השותפות.הפגישות נערכות לשם מיפוי צרכים והבנת החסמים להטמעת גישה מגדרית (gender mainstreaming) בתהליכי קבלת החלטות בעיר. בין היתר, יבחן תפקיד היועצת לקידום מעמד האישה– וכיצד היא מרושתת לתוך המינהל הבכיר בעיר.

תהליכי שיתוף ציבור בטייבה ועכו נערכים בצורה של שולחנות עגולים. בתהליך זה לוקחים חלק הקהילה, בכירים ובכירות ברשות העיר, עובדים ברשות המקומית ונציגי חברה אזרחית ואקדמיה. המשתתפים ידונו ויבחנו את הנושאים הבאים הלקוחים ממודל הפעולה של "רשת נשים" ראשון לציון: תכניות מנהיגות ובניית קהילות; זרקור על שוק התעסוקה כזירה שמכבדת צורכי משפחה; הנגשת ומיצוי זכויות והטמעת גישה מגדרית במדיניות והקצאת המשאבים העירוניים. תהליכי שיתוף הציבור מיועדים להיות חלק מעיצוב משותף של עקרונות פעולה בכל עיר, שיאומצו על ידי השלטון המקומי ויוטמעו בתוכניות העבודה העתידיות.

עיצוב מדיניות ציבוריות:איתך מעכי פועלות בשיתוף עם ארגונים בחברה האזרחית, משרד הפנים – מינהל השלטון המקומי; מרכז השלטון המקומי; הכנסת; ומשרדי ממשלה, לבחינת הדרכים שבהן ניתן לקדם מודלים ישימים לעבודת יועצות לקידום מעמד האישה, שיאפשרו עבודה רב-מערכתית לקידום שוויון מגדרי ביישובים בישראל.

hashaka1